Юни 2016

АСАНСЬОРЪТ – 3 юни, 19:30
ИГРА ЗА ГОЛЕМИ МЪЖЕ – 6 юни, 19:30
ДОСЪНУВАНЕ – 10 и 11 юни, 19:00
НЕДОРАЗУМЕНИЕТО – 10 и 11 юни, 20:00
ЧЕТИРИ – 17 юни, 19:30
ЖИВАК – 21 юни, 19:30