Ние Българите

Моноспектакъл на Николай Урумов
Автор: Александър Урумов
Сценография: Петко Плачков

Моля, носете си бележници, скицници и компаси, защото професор Мисирков ще изнесе лекция по следните теми:

-Защо имаме нужда от урок?
-Кои са чужденци у нас?
-България на три морета и пет ракии;
-Историята – най-силната ни национална страна /логиката – най-слабата/;
-Хоризонтални и вертикални граници у нас;
-Почивка. Предпочивни и следпочивни дни;
-Америка, България и Деня на неблагодарността;
-За ползата от айфоните и вредите от айдуците;
-Македония, Макинтош и Маке Маус;
-Българите като цяло и българите поотделно – паралели и парадокси.