Април 2016

1 април, 16:00 – Снежната кралица
11 април, 19:30 – Четири
14 април, 19:30 – Живот в кашони
15 април, 19:30 – Живак
19 април, 19:30 – Четири
21 април, 19:30 – Ние, българите
28 април, 19:30 – Живак